VI HJÄLPER DIG HITTA DIN NÄSTA KOLLEGA

WOOW Executive Search är ett rekryteringsbolag med fokus på digitala talanger, både specialister och andra nyckelpersoner inom en mängd olika branscher och bolag med huvudfokus på marknad, sälj och IT. 

Vi arbetar metodiskt för en jämställd och inkluderande rekryteringsprocess där rätt kompetens alltid står i centrum vid tillsättning av kandidater för våra uppdrag.

Vi värdesätter alla kandidaters tid och engagemang i våra uppdrag och säkerställer alltid att en 100% återkoppling sker till samtliga av våra kandidater.

Med tidigare erfarenheter från chefpositioner inom olika branscher och bolag förstår vi de utmaningar som dagens bolag och ledare möter.


Läs mer om våra erbjudanden nedan.

SECOND OPINION

Ibland kan du behöva extra hjälp i din egen rekryteringsprocess. Genom en objektiv bedömning av dina slutgiltiga kandidater kan vi ge dig ett extra stöd i slutskedet av din process. Vi stöttar dig med ett sakligt beslutsunderlag genom arbetspsykologiska tester och kompetensbaserade djupintervjuer. Second opinion – för ett tryggare beslutsunderlag!

TALENT ACQUISITION PARTNER

Flera utav våra kunder och samarbetspartners har egna avdelningar eller kollegor som på heltid arbetar med rekrytering. Ibland kan det ändå behövas stöd i arbetet att hitta sina kommande talanger men behovet utav en hel rekryteringsprocess är då inte alltid aktuell.

Vi erbjuder därför WOOW Talent Acquisition Partner

Med WOOW Talent Acquisition Partner erbjuder vi en skräddarsydd rekryteringslösning utifrån era specifika behov. Ni får en personlig, dedikerad och närvarande rekryteringspartner som stöttar och hjälper er i ert searcharbete under en överenskommen tidsperiod. Genom WOOW Talent Acquisition Partner hjälper vi er att stärka upp er egen rekryteringsprocess med kompetens grundad i vår gedigna erfarenhet från Executive Search.

Vi hjälper er att identifiera och kartlägga relevanta kandidater och tar hand om den första initiala dialogen. De kandidater som vi finner relevanta tar vi vidare till er för en första face-to-face intervju. Uppdragets omfattning anpassas helt efter era behov och rollens komplexitet.

Denna webbplats använder cookies för att ge dig som användare utökad funktionalitet. Cookies används för besöksstatistik samt vid användning av formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.